onsdag 6 maj 2009

möten

Jag gillar i allmänhet att gå på möten. Tror det har något att göra med att det många gånger resulterar i förhandsinformation. Men det räcker sällan med det numera. Nu har jag krav på att mötena skall vara effektiva och uppstrukturerade. Gärna skall det finnas en dagordning vilken följs.

Har varit mycket möten på jobbet det senaste året, tyvärr har många varit dåliga och inte slutat i något.

Hela denna veckan har varit i mötetstecken inte enbart på jobbet. Dessa möten har varit av varierande kvalité. Jag tycker att tid är värdefullt och skall inte slösas med, ffa inte andras tid. Visst finns det ett värde i att kalla till ett möte för att alla skall träffa varandra, något mer kanske skall ingå, annars kan man kalla till samkväm istället, i ett annat forum. Sen är jag glad om jag får möjlighet att förbereda mig inför möten, gärna få viss info i förväg.

Idag hade jag dock ett givande möte, mest information, även viss möjlighet till separat diskussion, lite ostrukturerat, men funkade.